JAN LOUKAS

Jan Loukas (s. 1994) on helsinkiläinen tanssitaiteilija, joka on toiminut tanssin ja esitystaiteen kentällä esiintyjänä, koreografina ja opettajana. Hän valmistui keväällä 2019 tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta tanssijantaiteen maisteriohjelmasta. Taiteellisessa työssään Loukas keskittyy eletyn kehon, ruumiillisuuden ja liikkeen herättämiin koreografisiin mahdollisuuksiin. Käytännön työssä kaikki taiteellisen prosessin aikana esille nouseva, niin henkilökohtainen kuin yleinen, voi jalostettuna tulla osaksi teoksen materiaalia ja maailmaa. Taiteellisissa prosesseissa Loukas arvostaa avointa keskustelua, kuuntelua ja suostumuksen kysymistä. Taiteilijana hän on kiinnostunut kysymään uusia ruumiillisen olemisen tapoja.