JANNA LOUKAS

Janna Loukas (s. 1994) on kuopiolais-helsinkiläinen tanssitaiteilija, joka on toiminut tanssin ja esitystaiteen kentällä esiintyjänä, koreografina ja opettajana. Hän valmistui 2016 Savonia-ammattikorkeakoulusta tanssinopettajaksi ja tällä hetkellä viimeistelee tanssijantaiteen maisteriohjelman opintojaan Teatterikorkeakoulussa.

Taiteellisessa työssään Loukas keskittyy eletyn kehon, ruumiillisuuden ja liikkeen herättämiin koreografisiin mahdollisuuksiin. Käytännön työssä kaikki taiteellisen prosessin aikana esille nouseva, niin henkilökohtainen kuin yleinen, voi jalostettuna tulla osaksi teoksen materiaalia ja maailmaa. Taiteellisissa prosesseissa Loukas arvostaa avointa keskustelua, kuuntelua ja suostumuksen kysymistä. Taiteilijana hän on kiinnostunut kysymään uusia ruumiissa olemisen tapoja sekä kehittämään fiktiivisiä mielen ja kehon maailmoja.